Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
Contact 
 
 

Web Content Viewer

Actions

POIM

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020
 

Prin aderarea la Uniunea Europeana, România beneficiaza de fonduri structurale si de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice si sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea si extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiaza de Fondul European de Dezvoltare Regionala si de Fondul de Coeziune.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puţin favorizate.

Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

Accesarea fondurilor comunitare este condiţionată de elaborarea de către Statele Membre a unor Programe Operationale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene a elaborat Programul Operațional Infrastructură Mare, prin care vor fi finanțate investiții în domeniul transporturilor, mediului și schimbări climatice și energiei curate și eficiențe energetice.

OIM a fost transmis Comisiei Europene spre aprobare și este, în prezent, în procedura de negociere cu autoritățile europene.

Vă invităm să consultați secțiunile acestui site pentru mai multe informații despre Program.