Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
Contact 
 
 

Web Content Viewer

Actions

Autoritatea de Management

 

Autoritatea de Management este responsabila de implementarea POIM asigurand coordonarea globala si managementul implementarii Programului.

AM POIM are, in principal, urmatoarele responsabilitati in gestionarea Programului:

  • coordoneaza si asigura managementul general al POIM
  • pregateste proceduri si ghiduri pentru implementarea POIM
  • stabileste indicatori de evaluare si monitorizare a Programului
  • se asigura ca proiectele propuse pentru finantare sunt selectate conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare
  • elaboreaza si transmite la Comisia Europeana rapoartele anuale si finale pentru implementarea POIM
  • asigura functionarea adecvata a sistemului de management si control pentru proiectele din cadrul POIM
  • asigura prevenirea, identificarea, investigarea si raportarea neregulilor, precum si adoptarea masurilor de corectie necesare