Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Legislatie în domeniul apei

  • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
  • Ordinul 88/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • Ordinul 89/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • Ordinul 90/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
  • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare