Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Altele

  • HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
  • HG nr 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.