Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Legislatie europeana

 
Legislatie europeana 2007-2013
 • Regulamentul delegate (UE) nr.1268/2012 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, EUROATOM) NR.966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene
 • REGULAMENTUL (UE, EUROATOM) NR.966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE, EUROATOM) nr.1605/2002 al Consiliului
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 539/2010 din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune în ceea ce priveste simplificarea anumitor cerinte si în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la gestiunea financiara
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 284/2009 din 7 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune, în ceea ce priveste anumite dispozitii privind gestiunea financiara
 • REGULAMENTUL 437/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 REGULAMENTUL (CE) NR. 1341/2008 din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune, în ceea ce priveste anumite proiecte generatoare de venituri
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 397/2009 din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala în ceea ce priveste eligibilitatea investitiilor în domeniul eficientei energetice si al energiei regenerabile în locuinte.
 • Regulamentul 846/2009 care amendeaza Regulamentul CE 1828/2006
 • Regulamentul nr. 1828/2006 care stabileste regulile de implementare a RC 1083/2006 si RC 1080/2006
 • Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune
 • Regulamentul nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune
 • Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana
 • Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala