Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Legislatie nationala

  • Hotararea Guvernului nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor politici publice si private asupra mediului
  • Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea OG nr. 119/1999 privind auditul inter si controlul financiar preventiv
  • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare
  • OUG nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararea Guvernului nr 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizare necorespunzator
  • Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
  • Hotararea Guvernului  nr 75/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare