Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Pentru realizarea unui astfel de demers trebuie ca, mai întâi, respectiva zonă să fie declarată arie naturală protejată.

Abia după aceea se poate întocmi aplicația pentru solicitarea fondurilor europene.

Pentru perioada de programare 2007-2013 nu se mai pot depune proiecte, întrucât ne aflăm în ultimul an de implementare.

Procedurile operaționale ale DG AM POS mediu sunt documente de ordin intern, care nu au caracter public.

a. Autoritățile publice locale, pentru proiectele vizând dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, decontaminarea siturilor poluate istoric, acolo unde poluatorul nu poate fi identificat și unde există un impact negativ asupra sănătății umane, măsurile de protejare a biodiversității, acolo unde APM-urile sau structuri din subordine au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000

b. operatori regionali de apă – Axa Prioritară 3

c. ONG-urile (pentru măsurile de protejare a biodiversității, acolo unde acestea au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 – Axa Prioritară 4

d. Administrația Națională „Apele Române”, autorități responsabile cu monitorizarea și avertizarea situațiilor meteorologice și cu managenetul situațiilor de criză.

Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) este cel mai important program de asistență financiară în domeniul protecției mediului.

Acest program finanțează proiecte care au în vedere sisteme de alimentare cu apă, sistemele de canalizare, stații de epurare, managementul deșeurilor, reabilitarea terenurilor poluate istoric, reabilitarea sistemelor de termoficare învechite (care contribuie semnificativ la poluarea aerului), conservarea naturii, protecția împotriva inundațiilor și a eroziunii costiere.

Principala obligație care derivă din Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate destinate consumului uman este să se asigure calitatea apei distribuite în sisteme centralizate.

Până la data de 22.12.2015 trebuie să se realizeze conformarea la anumiți parametri (mangan, pesticide, cadmiu, aluminiu, amoniu, nitrați) pentru o serie de localități cu populație cuprinsă între 10.000 și 100.000 de locuitori (40 de localități), precum și sub 10.000 de locuitori (56 de localități).

Nu există absolut nici o derogare de acest gen pentru proiectele realizate prin POS Mediu 2007-2013.

În ceea ce privește proiectele aprobate spre finanțare din fonduri europene în perioada 2007-2013...

În ceea ce privește proiectele aprobate spre finanțare din fonduri europene în perioada 2007-2013 și care se confruntă cu probleme de implementare, investițiile vor continua, dar durata de execuție a contractelor din cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu trebuie să se încadreze în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv 31.12.2015. Cheltuielile pentru finalizarea proiectelor care vor fi realizate după această perioadă vor fi suportate de beneficiari, din bugetele proprii.

Una dintre condițiile pentru care beneficiarii să primească finanțare pentru proiecte este să demonstreze capacitatea instituțională pentru implementarea acelor proiecte

Beneficiarii proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007-2013 sunt monitorizați continuu privind atingerea indicatorilor propuși în proiecte.

În domeniul infrastructurii de apă și apă uzată există un portofoliu de proiecte în pregătire pentru 2014-2020, conținând proiecte integrate cu următoarele tipuri de activități:

-construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.

-implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare

-reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile

-reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și distribuție a apei

-dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în locațiile urbane și rurale

-dezvoltarea unui laborator național pentru îmnbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanțelor periculoase și a calității apei potabile