Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Evenimente

29 octombrie: Reprezentanţii Autorităţii de Management POS Mediu au o întâlnire de lucru împreună cu beneficiarii Axei Prioritare 1 a POS Mediu la Tg Mureş, pentru a discuta aspecte legate de implementarea proiectelor din sectorul de apă/ apă uzată.
8 octombrie: Astăzi are loc un eveniment dedicat protecției naturii și ariilor naturale protejate. Pe langă prezentarea stadiului POS Mediu și a Axei Prioritare 4, se va discutat și despre următoarea perioadă de programare.
8 septembrie: Sedinţele interne între Autoritatea de Management POS Mediu şi beneficiarii fondurilor europene alocate prin Program continuă. Astăzi are loc întâlnirea cu beneficiarii Axei Prioritare 5, privind progresul în implementarea proiectelor şi estimările beneficiarilor referitor la cererile de rambursare ce urmează să fie transmise către AM POS Mediu.
2 iulie: Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Attila Korodi şi Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici se întâlnesc astăzi cu reprezentanţii beneficiarilor, constructorilor şi supervizorilor din proiectele finanţate prin Axele Prioritare 1 şi 2 ale POS Mediu. Intâlnirea are loc la Hotel Hilton, începţnd cu ora 3.
3 aprilie: AM POS Mediu a organizat un eveniment dedicat lecţiilor învăţate din implementarea proiectelor finanţate fin fonduri europene.
27 martie: Eveniment dedicat progresului înregistrat în implementarea POS Mediu şi prezentării cadrului financiar pentru perioada de programare 2014-2020, priorităţi şi modalităţi de finanţare, precum şi modalitatea de continuare a politicii de regionalizare.
25 iulie: Întâlnire între Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministrul Fondurilor Europene, reprezentanţii AM POS Mediu şi antreprenorii care sunt implicaţi în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene prin POS Mediu. Scopul acestui eveniment a fost discutarea motivelor pentru care antreprenorii transmit mai puţine facturi decât ceea ce s-a prognozat, ceea ce conduce la un număr mai mic de cereri de rambursare şi identificarea de soluţii pentru urgentarea plăţilor.
10-12 iunie: EXPOAPA 2013. Manifestările s-au desfăşurat la Palatul Parlamentului şi s-au adresat tuturor specialiştilor din domeniul apei începând cu administratorii resurselor de apă, operatorii de alimentare cu apă şi canalizare şi nu în ultimul rând publicului larg interesat de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi manageriale ale sectorului.
09-12 aprilie: ROMENVIROTEC – Expoziţia internaţională pentru tehnologii şi echipamente de mediu. AM POS Mediu a fost prezentă la standul Ministerului Mediului.
11 - 13 iunie 2012: Cea de-a 14-a ediţie a EXPOAPA, organizată de Asociaţia Română a Apei. Evenimentul expoziţional s-a adresat operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare, furnizorilor de echipamente şi tehnologii, cercetătorilor, proiectanţilor şi consultanţilor, cadrelor didactice universitare, autorităţi publice centrale şi locale, instituţiilor financiare internaţionale, ambasadelor etc. Prima conferinţă din seria de evenimente a fost organizată de Autoritatea de Management POS Mediu sub titlul “Lansarea ciclului de programare 2014 – 2020 pentru consultanţi, proiectanţi şi furnizorii de echipamente si tehnologii”. Conferinţa s-a desfăşurat în data de 11 iunie de la ora 11:00, în contextul în care în perioada 2014-2020 vor fi finanţate investiţii necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene relevante în acest sectorul de apă şi apă uzată.
20 martie: A fost lansat procesul de pregătire a portofoliului de proiecte în sectorul de apă/apă uzată, care vor fi propuse spre finanţare din fonduri europene în următorul exerciţiu financiar, respectiv perioada de programare 2014-2020.
Prin organizarea unei serii de evenimente pe parcursul a 3 luni, Autoritatea de Management POS Mediu a urmărit diseminarea informaţiilor, în rândul beneficiarilor/potenţialilor beneficiari POS Mediu şi a publicului larg în ceea ce priveşte implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu. Calendarul evenimentelor şi materialele aferente acestora pot fi consultate mai jos:
Conferinţa "Investiţii verzi în infrastructura de mediu", dedicată Ziei Mondiale a Mediului - 7 iunie 2011, Bucureşti
Evenimente “Implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu – aspecte esenţiale şi recomandări”
4 iulie 2011, Timişoara:
6 iulie 2011, Bucureşti:
Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a participat marţi, 06 iulie 2011, la seminarul “Implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - aspecte esenţiale şi recomandări”, dedicat beneficiarilor POS Mediu. Evenimentul a vizat furnizarea unor informaţii de actualitate şi recomandări în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene către Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară şi operatorii regionali de apă.
12 iulie 2011, Bacău:
10 august 2011, Cluj
17 august 2011, Sibiu
24 august 2011, Galaţi
Evenimente majore de progres - “Programul Operaţional Sectorial Mediu - progres în implementare 2010-2011”
7 iulie, Craiova
14 iulie 2011, Cluj
21 iulie 2011, Piteşti
26 iulie 2011, Galaţi
28 iulie 2011, Sibiu
2 august 2011, Timişoara
9 august 2011, Bucureşti