Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Documente de programare

POS Mediu este cel mai important program de asistenţă financiară în domeniul protecţiei mediului. Programul finanţează proiecte care au în vedere sisteme de alimentare cu apă, sistemele de canalizare, staţii de epurare, managementul deşeurilor, reabilitarea terenurilor poluate istoric, reabilitarea sistemelor de termoficare învechite (care contribuie semnificativ la poluarea aerului), conservarea naturii, protecţia împotriva inundaţiilor şi a eroziunii costiere, precum şi măsuri de asistenţă tehnică pentru Autoritatea de Management şi Organismele Intemediare POS Mediu.Documente Cadru de Implementare POS Mediu 2007-2013
Documentul Cadru de Implementare este documentul de programare al cărui rol este de a oferi informaţii detaliate despre axele prioritare, domeniile majore de intervenţie, bugetul alocat pe axe, tipurile de proiecte şi criteriile de selecţie ale acestora.


Documente conexe modificarii POS Mediu din 2013


Alte documente relevante pentru perioada de programare 2007 - 2013
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013    este document aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România, ca stat membru, în urma evaluării Planului National de Dezvoltare şi care conţine contribuţia din instrumentele structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul Programelor Operaţionale.