Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

POS Mediu

Ce este Programul Operaţional Sectorial Mediu?
 

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,1 miliarde Euro, din care 4,4 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 0,7 miliarde Euro reprezintă contribuţia naţională.

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

Vă invităm să consultați secțiunile acestui site pentru mai multe informații despre Program.