Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Componența Comitetului de Monitorizare

 

Comitetul de Monitorizare pentru POS Mediu are ca rol principal monitorizarea eficacității și calității implementarii programului. Din Comitet fac parte reprezentanți ai ministerelor cu rol de autoritate de management, ai asociațiilor patronale și profesionale relevante pentru domeniile finanțate prin POS Mediu, ai societății civile și ONG-urilor active în domeniul mediului, ai Comisiei Europene și ai instituțiilor financiare internaționale.

Activitatea Comitetului de Monitorizare POS Mediu este reglementată printr-o Hotărâre pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a acestuia. Mai jos, găsiți acest document, împreună cu modificările și completările aduse acestuia.