Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Axa Prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

Proiectele de investiţii au ca scop protejarea populaţiei şi a bunurilor materiale de efectele devastatoare ale inundaţiilor. Zonele de intervenţie se vor selecta în concordanţă cu strategia naţională în domeniu, precum şi în baza unor analize de risc. Un alt domeniu de acţiune este protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Mării Negre, pentru reducerea eroziunii costiere. Astfel de investiţii vor contribui la creşterea siguranţei populaţiei şi protecţiei mediului natural, dar şi la creşterea valorii economice a litoralului românesc. Beneficiarul proiectelor este Administraţia Naţională Apele Române. Proiectele vor fi selectate în baza propunerilor transmise de ANAR în limita bugetului alocat.
Ghiduri

Nota: Anexele care nu se regasesc in lista de mai sus sunt disponibile in Ghidul Solicitantului

Modele documente