Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii

 

Proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se acordă managementului siturilor Natura 2000.

Beneficiarii proiectelor sunt: administraţiile şi custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, Agenţiile de Protecţie a Mediului, autorităţile publice, ONG-uri, institute de cercetare, universităţi, muzee.

Proiectele vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naţional (call for proposals).

Ghiduri sesiunea V
 
 

În atenţia potenţialilor beneficiari ai Axei Prioritare 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.