Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate

Investiţiile preconizate pentru acest sector au în vedere reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare. Proiectele de investiţii se vor realiza în localităţile în care centralele municipale reprezintă sursa cea mai mare de poluare a mediului. Beneficiarii proiectelor sunt autorităţile locale care au în gestionare centralele municipale de termoficare. Proiectele vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naţional (call for proposals). Se va acorda asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii.
Ghiduri
Modele documente