Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate

 

Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu. Proiectele vor fi selectate în raport cu Planul Naţional şi Planurile Regionale pentru Managementul Deşeurilor. Prioritate se va acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de gestionare a deşeurilor la nivel regional/ judeţean, unde nu au fost, până acum, investiţii majore, urmand proiectele pentru extinderea sistemelor existente de management al deseurilor.

Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverşi poluanţi şi care afectează negativ mediul şi sănătatea umană.

Beneficiarii proiectelor sunt autorităţile locale/judeţene sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Ghiduri
 

Nota: Anexele care nu se regasesc in lista de mai sus sunt disponibile in Ghidul Solicitantului

     
Regionalizare deseuri
 
Contract de finantare
 
Modele de documente
Documentatia standardizata aferenta contractelor de achizitie de lucrari publice pentru executie depozit conform Documentatia standardizata aferenta contractelor de achizitie de lucrari publice pentru "proiectare si executie de statii de transfer/sortare/compostare/tratare mecano-biologica a deseurilor"