Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Axa Prioritară 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%). Investiţiile au în vedere extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie. Pentru acest sector vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură, care acoperă mai multe localităţi la nivel regional / judeţean şi care vor aduce o contribuţie importantă la conformarea cu standardele europene de mediu şi vor avea un impact considerabil la dezvoltarea comunităţilor respective. Această abordare urmăreşte atât creşterea eficienţei costurilor de investiţii (prin realizarea de economii la scară), cât şi a costurilor de operare a obiectivelor de investiţii nou create. Beneficiarii proiectelor sunt Companiile Regionale de Apă. Proiectele vor fi selectate având ca bază obiectivele de realizare a angajamentelor de aderare pentru sectorul apă, conţinute în Planurile de Implementare şi luate în considerare la elaborarea Planurilor judeţene pentru apă/apă uzată (o listă indicativă a proiectelor este anexată la POS Mediu).
Ghiduri
Regionalizarea serviciilor de apa-apa uzata
Contract de delegare a gestiunii de apa si canalizare
Manualul Naţional al Operatorilor de Apă şi Canalizare
Contract de finantare
Strategia nationala de gestionare a namolurilor de epurare Iunie 2011
Prin contractul "Elaborarea politicii nationale de gestionare a namolurilor de epurare", a fost elaborata Strategia nationala de gestionare a namolurilor de epurare. Documentul poate fi consultat mai jos:
Modele documente