Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Materiale audio-video

Campanie de promovare POS Mediu 2008-2009
 • Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
 • Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate
 • Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate
 • Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.
 • Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc.
 • POS Mediu - Radio
Campanie de promovare POS Mediu 2011
 • Spot Radio - POS Mediu
Campanie de promovare POS Mediu in limba minoritatilor nationale 2012
 • Spot Radio - POS Mediu limba germana
 • Spot Radio - POS Mediu limba maghiara
 • Spot Radio - POS Mediu limba romani
 • Spot Radio - POS Mediu limba rusa
 • Spot Radio - POS Mediu limba sarba
 • Spot Radio - POS Mediu limba turca
 • Spot Radio - POS Mediu limba ucraineana

Web Content Viewer

Actions

POIM

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020
 

Prin aderarea la Uniunea Europeana, România beneficiaza de fonduri structurale si de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice si sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea si extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiaza de Fondul European de Dezvoltare Regionala si de Fondul de Coeziune.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puţin favorizate.

Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

Accesarea fondurilor comunitare este condiţionată de elaborarea de către Statele Membre a unor Programe Operationale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene a elaborat Programul Operațional Infrastructură Mare, prin care vor fi finanțate investiții în domeniul transporturilor, mediului și schimbări climatice și energiei curate și eficiențe energetice.

OIM a fost transmis Comisiei Europene spre aprobare și este, în prezent, în procedura de negociere cu autoritățile europene.

Vă invităm să consultați secțiunile acestui site pentru mai multe informații despre Program.