Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu - Regiunea 7 Centru

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu

Organismul Intermediar Regiunea 7 Centru Sibiu este o direcţie a Direcţiei Generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, care funcţionează la nivel regional şi este organizată în conformitate cu:

 • HG nr. 457 din 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale
 • HG nr. 1635 din 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.
 • Regiunea 7 Centru – România va deveni un spaţiu european prosper, bazat pe o strânsă coeziune economică şi socială, caracterizat prin dinamism şi competitivitate, în care protecţia şi conservarea mediului înconjurător vor constitui criterii valorice de măsurare a capacităţii de adaptare la provocările viitorului.

  Principalele atribuţii ale OI POS Mediu Sibiu

  Organismul Intermediar POS Mediu – Regiunea 7 Centru are rolul de a coordona activitatea de gestionare a programului de mediu finanţat prin fondurile de post-aderare ale Uniunii Europene, la nivelul Regiunii de dezvoltare 7 Centru.

  Organismul Intermediar POS Mediu – Regiunea 7 Centru îşi propune să devină o instituţie de referinţă în cadrul sistemului de management a POS Mediu în România, care să contribuie activ la mărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene pentru protecţia mediului şi la dezvoltarea economică şi socială a Regiunii Centru, prin:

 • aplicarea unui management eficient şi eficace pentru POS Mediu;
 • asigurarea unui management financiar, administrativ şi tehnic al proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, în beneficiul Regiunii Centru şi al României.
 • Echipa OI POS Mediu Sibiu

  MIHAI CROITORU– DIRECTOR

  Birou Programare

  • Tel. 0269.211.512 interior 2

  LAURA CODRUŢA CORICOVAC-DUMITRIU – Şef Birou

  CARMEN GAVRILĂ – Consilier superior

  VALERICA petruţa –Consilier superior

  ANDREEA ALDEA – Consilier debutant

  ANA HONCIUC- Consilier principal

  Compartimentul MONITORIZARE RAPORTARE
  • Tel. 0269.211.512 interior 3

  MIRCEA RADU – Coordonator

  DRAGOŞ POP - Manager public

  DELIA ALMĂŞAN – Consilier superior

  SIMONA SUCIU – Consilier superior

  NICOLETA PETCU - Consilier principal

  ŞTEFAN CONDOR – Consilier principal

  COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR

  GABRIEL CORGOJA – Coordonator

  DAN NISTOR – Consilier superior

  ANTONIA MUNTEAN – Consilier principal

  CRISTINA FĂGAŞ – Consilier principal

  MARIAN BÂTCĂU - Consilier asistent

  COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ
  • Tel. 0269.211.512 interior 5

  NICOLAE BÂLC – Consilier superior - IT

  HORAŢIU ANDRON – Consilier principal

  Proiecte

  Programul Operational Sectorial (POS) Mediu este cel mai important program de asistenţă financiară în domeniul protecţiei mediului şi a fost aprobat de Comisia Europeana în iulie 2007. Bugetul său total este de aproximativ 5,6 miliarde de euro, dintre care aproximativ 4,5 miliarde de euro reprezintă finanţarea din partea Uniunii Europene, iar 1,1 miliarde reprezintă contribuţia natională.

  POS Mediu include cinci axe prioritare corespunzătoare fiecărui sector de mediu finanţat prin program, şi anume: apă/apă uzată, deşeuri, termoficare, protecţia naturii, inundaţii şi zona costieră. Prima axă, cea de apă/apă uzată, beneficiază de cele mai multe fonduri – 60%. De asemenea, programul mai include şi o axă prioritară de asistenţă tehnică, destinată sprijinirii instituţiilor care asigură managementul programului.

  Contact