Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Piteşti - Regiunea 3 Sud Muntenia

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Piteşti

Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial “Mediu” Regiunea 3 Sud Muntenia este o unitate finanţată de la bugetul de stat, fără personalitate juridică, cu structura funcţională distinctă, subordonata Ministerului Mediului si Padurilor, organizată în conformitate cu:

 • HG nr. 457 din 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale
 • HG nr. 57 din 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului.
 • Care sunt obiectivele noastre ?

  Reducerea disparităţilor existente între România şi UE în ceea ce priveşte standardele şi serviciile de mediu, astfel ca Regiunea 3 Sud Muntenia sa devina un spaţiu european prosper, bazat pe o strânsă coeziune economică şi socială, caracterizat prin dinamism şi competitivitate, în care protecţia şi conservarea mediului înconjurător vor constitui criterii valorice de măsurare a capacităţii de adaptare la provocările viitorului.

  In acest scop, Organismul Intermediar POS Mediu Piteşti îşi propune să contribuie activ la mărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene pentru protecţia mediului şi la dezvoltarea economică şi socială a Regiunii 3 Sud Muntenia.

  Ce atributii avem ?

 • asigură implementarea POS Mediu la nivel regional, în concordanţă cu recomandările Uniunii Europene, cu reglementările, principiile şi politicile comunitare, cu recomandările comitetelor de monitorizare
 • răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă si transparentă a fondurilor care finanţează POS Mediu la nivel regional
 • participă la derularea procesului de dezvoltare, verificare si evaluare a proiectelor
 • monitorizarea progresului fizic si financiar aferent implementării proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, pe baza graficului de implementare si a planului financiar, cuprinse în Contracul de Finanţare aferent acestuia
 • verificarea financiară a Cererii de Rambursare, verificarea contabilităţii şi a organizării instituţionale a beneficiarului.
 • Echipa OI POS Mediu Piteşti
  DIRECTOR

  Petruţa BARON

  COMPARTIMENT PROGRAMARE

  Mirela MARINESCU - Consilier

  Marinela NEDELEA - Consilier

  COMPARTIMENT MONITORIZARE ŞI VERIFICARE TEHNICĂ

  Antoaneta MILITARU - Consilier

  Marina MIHAI - Consilier

  Alina VOICU - Consilier

  Magdalena TOMESCU - Consilier

  Ionuţ FLORESCU - Consilier

  Mihaela BĂLAN - Consilier

  Mariana BICA - Consilier

  Irina PREDA - Consilier

  COMPARTIMENT VERIFICARE FINANCIARĂ

  Laura Malacu - Consilier

  Liana BURLACU - Consilier

  Magdalena STĂNESCU - Consilier

  George BRĂTULESCU - Consilier

  Bogdan BADEA - Consilier

  COMPARTIMENT ASISTENŢĂ TEHNICĂ

  Narcisa DUMITRESCU - Consilier

  Proiecte Regiunea 3 SUD MUNTENIA

  POS Mediu este un document strategic ce reprezintă baza pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată.

  Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007 – 2013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Din aceştia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă sprijinul comunitar şi aproximativ 1,1miliarde Euro provin din bugetul naţional.

  Sursele comunitare utilizate în implementarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

  Cuprinde 5 axe prioritrare corespunzătoare fiecarui sector de mediu finanţat, respectiv apă/apă uzată, managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protecţia naturii, protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere şi o axă prioritară de asistenţă tehnică detinată sprijinirii AM/OI POS Mediu în implementarea programului.

  PORTOFOLIU DE PROIECTE

  Situaţia implementării POS Mediu la nivelul Regiunii 3 Sud-Muntenia este prezentata în tabelul de mai jos.

  Situaţia centralizată a proiectelor finanţate prin POS Mediu - Regiunea 3 Sud Muntenia -iulie 2013

  Situatia centralizata a proiectelor Prin POS Mediu-Regiunea 3 Sud Muntenia_aprilie 2012

  PROIECTE ÎN PREGĂTIRE
  PROIECTE DE SUCCES

  În această secţiune dorim să prezentăm pe scurt principalele rezultate din cadrul proiectelor finalizate, care au fost finanţate din instrumente structurale în cadrul POS Mediu.

  Contact