Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Galaţi - Regiunea 2 Sud-Est

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Galaţi

Prin HG nr.457 din 21.04.2008privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost desemnat drept Autoritate de Management pentru POS Mediu şi 8 Organisme Intermediare pentru POS Mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România.

În conformitate cu HG nr. 1635 din 29 decembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Organismul Intermediar Galaţi organizat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud Est funcţionează ca direcţie în cadrul Direcţiei Generale AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu.

Conform H.G. nr. 57 din 2009, Organismul Intermediar pentru POS Mediu Galaţi este coordonat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu.

Structura organizatorică a OI POS Mediu Galaţi este stabilită prin organigrama aprobată prin ordin al ministrului, anexată Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. OI POS Mediu Galaţi are în componenţă 4 structuri respectiv: Biroul Programare condus de un şef de birou, Compartimentul Monitorizare-Raportare, Compartimentul Control Financiar şi Compartimentul Asistenţă Tehnică aflate în subordinea directorului.

OI POS Mediu Galaţi are rolul principal în gestionarea proiectelor finanţate prin POS Mediu din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune, pentru judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, în conformitate cu Acordul de Delegare de Atribuţii nr.78504/11.10.2007.

Atribuţiile delegate sunt specifice gestionării proiectelor aferente POS Mediu şi se referă la următoarele domenii de activitate:

 • Coordonarea priorităţilor POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional
 • Promovarea parteneriatului la nivel regional
 • Asigurarea sprijinului pentru beneficiari în ceea ce priveşte procedurile POS referitoare la programarea şi implementarea operaţiunilor
 • Gestionarea la nivel regional a cererilor de finanţare pentru Axa 4 - domeniul protecţiei naturii prin efectuarea verificărilor administrative, de eligibilitate precum şi evaluarea relevanţei şi a maturităţii acestora
 • Gestionarea la nivel regional a documentelor suport aferente aplicaţiilor de finanţare pentru proiectele majore prin realizarea verificării, evaluării şi avizării acestora
 • Verificare studiilor şi documentelor tehnice elaborate de beneficiari în cadrul operaţiunilor POS Mediu
 • Colectarea datelor necesare pentru monitorizarea şi evaluarea implementării POS Mediu la nivel regional
 • Pregătirea documentelor suport pentru raportul anual şi final al POS Mediu
 • Sprijinirea AM în procesul de evaluare instituţională a beneficiarilor din Regiunea Sud-Est
 • Monitorizarea proiectele de asistenţă tehnică prin care se pregătesc aplicaţiile de finanţare pentru proiectele majore de la nivelul Regiunii Sud-Est
 • Monitorizarea implementării proiectelor POS Mediu la nivelul Regiunii Sud-Est
 • Verificarea cerererilor de rambursare întocmite şi depuse de beneficiari
 • Realizarea verificărilor la faţa locului, inclusiv a verificărilor ex-post
 • Confirmarea corectitudinii cererilor de rambursare, a progresului în implementare, aplăţilor preum şi recepţia lucrărilor etc
 • Detectarea potenţialele nereguli la nivel regional şi raportarea acestora către AM
 • Asigurarea informării şi publicităţii POS Mediu la nivelul regiunii, diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţile de finanţare oferite de POS Mediu autorităţilor publice, promovarea stadiului de implementare al POS Mediu la nivel naţional şi regional
 • Asigurarea activităţilor de help-desk
 • Asigurarea input-ului de date în SMIS.
 • OI POS Mediu Galaţi are ca obiectiv: Creşterea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate POS Mediu 2007-2013, la nivelul Regiunii Sud-Est. Din acest considerent la nivelul OI POS Mediu Galaţi se urmăreşte implementarea unui management performant în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate POS Mediu pe baza următoarelor fundamente:

 • aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materi ale ale OI POS Mediu Galaţi
 • dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine şi implementarea unui mecanism prin care angajaţii OI Galaţi devin conştienţi de scopurile şi menirea organizaţiei precum şi de tipul de management adaptativ din cadrul instituţiei
 • îmbunătăţirea colaborării instituţionale.
 • Echipa OI POS Mediu Galaţi
  CONDUCEREA

  Silvia BUHLEA - DIRECTOR

  Biroul PROGRAMARE

  Nicoleta Doina RADU - Şef Birou

  Cornelia Vasilica AFTODOR - Consilier Superior

  Gabriel Cristian GHEORGHE - Consilier Superior

  Gabriela PETRESCU - Consilier Superior

  Eugenia ANGHELUŢĂ - Consilier Superior

  Simona SUCHOVERSCHI - Consilier Superior

  Compartimentul CONTROL FINANCIAR

  Mihai Ştefan EPURE - Coordonator Comp.

  Bianca Marinela ENE - Consilier Superior

  Eugen Laurenţiu DAVID - Conslier Superior

  Rozalina Georgeta DARlE - Consilier Superior

  Gabriela Marilena POROŞNICU - Consilier Principal

  Mihai Cătălin HAMZA - Consilier Principal

  Compartimentul MONITORIZARE- RAPORTARE

  Felicia BRATU - Coordonator Comp.

  Cristina Victoria BRUDIU - Consilier Superior

  Gabriela Veronica GOREA - Consilier Superior

  Dan SOFRONE - Consilier Superior

  Relu COŢOI - Consilier Superior

  Florin Bogdan DOGARU - Consilier Principal

  Compartimentul ASISTENŢA TEHNICA

  Adrian CONSTANTINESCU - Consilier Superior

  Dorina MARANGOS - Consilier Principal

  Sorin Ionel DONCIU - Consilier Principal

  Ofiţer de comunicare

  Nicoleta Doina RADU

  Ofiţer de nereguli

  Rozalina Georgeta DARlE

  Proiecte in implementare

  Axa Prioritară 1

  Axa Prioritară 2

  Axa Prioritară 3

   

  Axa Prioritară 4

  Sesiunea 4

   

   

   

   

   

  Sesiunea 3

   

   

  Axa Prioritară 5

   

   

  Contact