Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Craiova - Regiunea 4 Sud-Vest

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Craiova

Programul Operaţional Sectorial de Mediu este administrat la mai multe nivele, dupa cum urmează:

Autoritatea de Management (MMP) are rolul de a asigura gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale pentru investiţii prioritare de mediu. In această calitate va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces;

Organismele intermediare sunt structuri care prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management implementează măsurile din POS Mediu. OI POS Mediu este organizat la nivel regional, ca unitate fără personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat şi aflată în subordinea MMP;

Beneficiarii au rolul principal în gestionarea şi implementarea măsurilor aprobate prin POS Mediu; de asemenea, aceştia sunt responsabili cu organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru licitarea şi contractarea serviciilor şi lucrărilor din cadrul proiectelor. Majoritatea acestor beneficiari sunt autorităţile publice locale, ONG-uri

Autoritatea de Certificare şi Plată a fost creată în cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru administrarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană;

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi va realiza auditul de sistem, verificări pe bază de eşantioane pentru FC si FEDR;

Comitetul de Monitorizare asigură eficacitatea şi calitatea implementării programului operaţional sectorial, astfel: analizează şi aprobă criteriile de selecţie pentru operaţiunile finanţate prin POS Mediu, analizează periodic progresul realizat în atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, analizează şi aprobă rapoartele de implementare anuale şi finale.

Organismele intermediare desemnate prin lege au rol în implementarea priorităţilor de mediu din POS Mediu, la nivel regional. Ministerul Mediului şi Pădurilor coordonează activităţile organismelor intermediare. Principalele responsabilităţi ale organismelor intermediare pentru POS Mediu sunt:

Principalele atribuţii ale OI POS Mediu Craiova

 • identificarea priorităţilor regionale care trebuie integrate în POS Mediu pe baza strategiilor regionale;
 • realizarea unei prime evaluari şi selectări a proiectelor;
 • colectarea datelor necesare pentru monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor;
 • consilierea beneficiarilor în pregătirea aplicaţiilor şi proiectelor ce vor fi finanţate din fonduri structurale şi fondul de coeziune;
 • monitorizarea implementării proiectelor.
 • Organismele intermediare acţionează ca interfaţă între Autoritatea de Management şi beneficiarii proiectelor, jucând rolul principal în implementarea POS Mediu la nivelul fiecărei regiuni.

  Cine sunt potenţialii aplicanţi/viitorii beneficiari ai proiectelor de infrastructură de mediu?
 • autorităţi publice centrale, regionale si locale
 • companii regionale de apă
 • administraţii ale ariilor protejate
 • Administraţia Naţională „Apele Romane"
 • organizaţii non-guvernamentale
 • Organismul Intermediar Craiova este constituit ca o unitate fără personalitate juridică, finanţată integral din bugetul de stat şi aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

  Echipa OI POS Mediu Craiova
  DIRECTOR

  Adina Mihaela NUȚOAICA - DRĂGOLICI

  Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte

  Virginia MATEI - Șef Serviciu

  Compartiment Monitorizare și Verificare Tehnică

  Fernando LANTOȘ

  Monica GOGĂNĂU

  Lucian STOICA

  Laura Costinela IONICĂ

  Simona Luiza CHIFU

  Anca Valentina POPA

  Alexandru DUMITRANA

  Dan MITREA

  Rareș Tiberius BLAGU

  Compartiment Verificare Finaciară

  Ovidiu Marius MARIN

  Verginica TUDOR

  Steluța Eugenia CĂLIN

  Luminița Lidia SĂCEANU

  Compartiment Programare

  Cristinel CIOROIANU

  Andreea Elena BUȘE

  Compartiment Asistență Tehnică

  Rodica Luiza COSACU

  Contact