Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Bucuresti

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Bucuresti

Prin HG nr.457 din 21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a fost desemnat Ministerului Mediului şi Pădurilor ca Autoritate de Management pentru POS Mediu şi 8 Organisme Intermediare pentru POS Mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România.

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Bucureşti (OI POS Mediu Bucureşti), funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1635/29.12.2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Bucureşti este unitate finanţată de la bugetul de stat, fară personalitate juridică, cu structură funcţională distinctă, în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Bucureşti îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de Management POS Mediu pentru proiectele finanţate prin POS "Mediu" 2007 – 2013 aferente Regiunii 8, precum şi pentru proiectele finanţate prin POS Mediu pentru Axa Prioritară 1 – "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată" şi pentru Axa Prioritară 2 – "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor", aferente judeţului Călăraşi, în scopul gestionării la nivelul judeţelor repartizate a proiectelor finanţate prin POS Mediu.

Principalele atribuţii ale OI POS Mediu Bucuresti sunt:

 • asigură implementarea POS Mediu la nivelul Regiunii Bucuresti - Ilfov
 • coordoneză priorităţile POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional
 • promovează parteneriatul la nivel regional
 • realizează informarea şi publicitatea POS Mediu, la nivelul regiunii
 • desfăşoară activităţi de help-desk pentru beneficiari
 • verifică şi evaluează cererile de finanţare depuse la OI POS Mediu Bucuresti
 • monitorizează implementarea proiectelor la nivel regional
 • colectează datele necesare evaluării POS Mediu
 • verifică cererile de rambursare depuse de beneficiarii POS Mediu din Regiunea 8 Bucuresti - Ilfov
 • asigură, la nivel de OI, introducerea de date în SMIS.

Structura organizatorică a OI POS Mediu Bucuresti este stabilită prin organigramă aprobată prin ordin al ministrului şi este anexă la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Echipa OI POS Mediu Bucuresti

Georgeta BIRAU - Director

BIROU PROGRAMARE

Luminita NEAGOE - Sef birou

Mariana IONESCU - Consilier, Ofiter de comunicare

Simona MARIN - Consilier

Silvia TARBU - Consilier

Anisoara POPESCU - consilier

Compartiment Monitorizare Raportare

Dorin LABO - Coordonator compartiment

Maria PETCU - consilier

Nicoleta Mihalcescu - consilier

Compartiment Asistenta Tehnica

Octavian MARIN - consilier

Cristian MARGINANU - consilier

Dragos APOSTOL - consilier

Compartiment Control Financiar

Cristina MARUTA - coordonator compartiment

Alina RADULESCU - consilier

Adriana IONICA - consilier

Mihaela SANDU - consilier

Proiecte in implementare

Axa Prioritară 1 POS Mediu - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

 • Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi
 • Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov
 

Axa Prioritară 2 POS Mediu - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate

 • Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi


 •  

Axa Prioritară 4 POS Mediu - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

 • Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare privind situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA 0044
 • Aria naturală - Management adecvat prin revizuire Plan de management pe bază de studii ştiinţifice, informare şi conştientizare
 • Sistem integrat de management şi conştientizare în România a reţelei Natura 2000
 • Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii prin reţeaua Natura 2000 în România
 • Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate
 • Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari
 • Elaborarea seturilor de masuri de management, la nivel national, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra si Mustela lutreola
 • Plan de management integrat si campanie de informare educare si constientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 si ROSPA0140


 •  
Contact
 • Director: Georgeta BIRAU
 • Ofiţer de comunicare: Mariana IONESCU
 • Birou Programare
  • Telefon: 021/315.77.17
 • Compartiment Monitorizare Raportare
  • Telefon: 021/315.77.18
 • Compartiment Asistenta Tehnica
  • Telefon: 021/315.77.17
 • Compartiment Control Financiar
  • Telefon: 021/315.77.18
 • Adresa: Calea Serban Voda, nr 30-32 (intrarea prin strada Principatele Unite), sector 4, Bucuresti
 • Program: Luni-joi: 08:30-17:00, Vineri: 08:30-14:30