Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Bacău - Regiunea 1 Nord-Est

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Bacău

Prin HG nr.457 din 21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a fost desemnat Ministerului Mediului şi Pădurilor ca Autoritate de Management pentru POS Mediu şi 8 Organisme Intermediare pentru POS Mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România.

În conformitate cu HG Nr.544 din 23 mai 2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, OI POS Mediu Bacău funcţionează ca direcţie a Direcţiei generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, organizată la nivelul Regiunii 1 Nord Est.

Organismul Intermediar POS Mediu Bacău - Regiunea 1 Nord Est îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, prin Acordul de Delegare de Atribuţii, în scopul gestionării la nivel regional a proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu din instrumentele structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune).

Principalele atribuţii ale OI POS Mediu Bacău sunt:

 • asigură implementarea POS Mediu la nivelul Regiunii Nord Est (judeţele Bacău, Iaşi, Neamţ, Suceava, Botoşani şi Vaslui)
 • coordoneză priorităţile POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional
 • promovează parteneriatul la nivel regional
 • realizează informarea şi publicitatea POS Mediu, la nivelul regiunii
 • desfăşoară activităţi de help-desk pentru beneficiari
 • verifică şi evaluează cererile de finanţare depuse la OI POS Mediu Bacău
 • monitorizează implementarea proiectelor la nivel regional
 • colectează datele necesare evaluării POS Mediu
 • verifică cererile de rambursare depuse de beneficiarii POS Mediu din Regiunea Nord Est
 • asigură, la nivel de OI, introducerea de date în SMIS.
 • Structura organizatorică a OI POS Mediu Bacău este stabilită prin organigramă aprobată prin ordin al ministrului şi este anexă la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

  Echipa OI POS Mediu Bacău

  Anca Daniela BOSTAN - Director

  Compartiment Programare

  Laurenţia SURU - Coordonator CP

  Liliana CIOINAC - Consilier

  Theodora TIPA - Consilier

  Serviciu Monitorizare Implementare Proiecte

  Evelina MIROŞEANU - Şef Serviciu

  Compartiment Monitorizare şi Verificare Tehnică

  Mihaela TOMIŢĂ - Consilier

  Noela NECHIFOR - Consilier

  Mariana AGAPIN - Consilier

  Daniel CHIRA - Consilier

  Cristina BLAŞCA - Consilier

  Ciprian MOCĂNAŞU - Consilier

  Camelia ARDELEANU - Consilier

  Remus UMBRARESCU - Consilier

  Liliana CIOINAC - Consilier

  Compartiment Verificare Financiară

  Daniela POCOVNICU - Consilier

  Carmen GALIŢA - Consilier

  Iuliana ZUGRAVU - Consilier

  Iulian CONSTANDACHE - Consilier

  Liliana PÂSLĂ - Consilier

  Alina VRACIU - Consilier

  Compartiment Asistenţă Tehnică

  Cezar ANDREI - Consilier

  Proiecte in implementare

  Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

  Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”

  Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”

  Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”

  Sesiunea 3

  Sesiunea 4

  Sesiunea 5

  Axa prioritară 5 – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”

  Proiecte finalizate
  Contact
  • Director: Anca Bostan
  • Ofiţer de comunicare: Laurentia Suru
  • Serviciu Monitorizare Implementare Proiecte
   • Telefon: 021 300 63 81
  • Compartiment Asistenţă Tehnică
   • Telefon: 021 300 63 84
  • Adresa: Str. Oituz nr. 23, Bacău
  • Program: Luni-joi: 08:30-17:00, Vineri: 08:30-14:30