Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Autoritatea de Management

 

Autoritatea de Management este responsabila de implementarea POS Mediu asigurand coordonarea globala si managementul implementarii Programului.

AM POS Mediu are, in principal, urmatoarele responsabilitati in gestionarea Programului:

  • coordoneaza si asigura managementul general al POS Mediu
  • pregateste proceduri si ghiduri pentru implementarea POS Mediu
  • stabileste indicatori de evaluare si monitorizare a Programului
  • se asigura ca proiectele propuse pentru finantare sunt selectate conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare
  • elaboreaza si transmite la Comisia Europeana rapoartele anuale si finale pentru implementarea POS Mediu
  • asigura functionarea adecvata a sistemului de management si control pentru proiectele din cadrul POS Mediu
  • asigura prevenirea, identificarea, investigarea si raportarea neregulilor, precum si adoptarea masurilor de corectie necesare