02.05.2016  Raportari lunare       28.12.2015  Stadiul implementarii POS Mediu       25.11.2015  CM POS Mediu       14.12.2015  Stadiul implementarii POS Mediu       02.11.2015  Raportari lunare       14.09.2015  Planuri management arii protejate.xlsx       03.09.2015  Instructiune Axa 1a,3,4 si 5       03.09.2015  Instructiune Axa 1 si 2       13.07.2015  RAI 2014      
homeimagealthomeimagealthomeimagealt

 
 Bine ai venit

Autoritatea de Management pentru POS Mediu este departamentul din cadrul Ministerulului Mediului si Schimbărilor Climatice responsabil de gestionarea fondurilor structurale alocate sectorului de mediu .

despre noi

click pe hartă pentru detalii

Informaţii despre accesarea fondurilor

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice şi sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Fondul de Coeziune.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puţin favorizate.

Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

Accesarea fondurilor comunitare este condiţionată de elaborarea de către Statele Membre a unor Programe Operationale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.

Pentru informatii suplimentare, puteti consulta sectiunea Prezentare.Programare alocare fonduri europene 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de titular pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a acestui program, pentru care s-a declanşat etapa de încadrare, pentru a se decide dacă se supune evaluării strategice de mediu conform H.G. nr.1076/2004. Prima versiune a programului poate fi consultată pe web site-ul MFE şi la sediul din Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, de luni până vineri între orele 10.00-16.00.

Acord de Parteneriat iulie 2014.pdf

Programul Operational Infrastructura Mare - versiunea 1 - iunie 2014
Prezentare POIM_iulie 2014.pdf
Sinteza POIM

Analiza documentara_Mediu si schimbari climatice.pdf
Memorandum conditionalitati ex-ante mediu si schimbari climatice.doc
ANEXA 1_schimbari climatice(1).doc
ANEXA 2_apa.doc
ANEXA 3_deseuri.doc
ANEXA 4_EIA-SEA.doc 

Memorandum aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene
Memorandum.pdf
Anexa_1 Orientări metodologice, programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive
Anexa_1.pdf
Anexa_2 Organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial pentru programarea fondurilor europene

Anexa_2.pdf
Regulamentul de Organizare si Functionare
al Consiliului Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice (CCTMSC)
Ordin aprobare ROF .pdf


Perioada de programare 2007-2013

NOU! Instructiune privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15/10/2013

corringendum.pdfErata_instructiune.PDF


Instructiune
privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciune de frauda din cadrul proiectelor finantate prin POS Mediu

Cititi punctul de vedere ANRMAP referitor la cazul in care poate fi aplicată procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare:
http://www.anrmap.ro/punct-vedere/cand-poate-fi-aplicata-procedura-de-negociere-fara-publicare-prealabila-unui-anun%C8%9B-de-p
Recomandari privind completarea fisei de date in vederea evitarii respingerii acesteia de catre ANRMAP (sursa - www.anrmap.ro)
Model Fisa de date.pdf
Recomandari suplimentare privind completarea fisei de date in vederea evitarii respingerii acesteia de catre ANRMAP
 
nota anrmap.pdf

Recomandari evitare corectii financiare.pdf

Situatia proiectelor majore si nemajore finantate POS Mediu
 
Situatie proiecte retrospective.xls

Situatia proiectelor POS Mediu .xls

Registru cereri rambursare la 30_09_14.xls
 


Nota prezentare_mecanism OUG 9.pdf
 “Orice persoană implicată în implementarea/monitorizarea unui proiect finanţat prin POS Mediu, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu, poate trimite Formularul  de alerta privind neregulile la adresa de e-mail:  
sesizari-pos@fonduri-ue.ro Formular de alerta 

 


 

citeşte restul


Newsletter

Proiectul "Reconstructia ecologica a Baltii Comana - judetul Giurgiu", cod SMIS 6725, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, a fost prezxentat ca studiu de caz in revista The Guide to Multi-Benefit Cohesion Policy Investments in Nature and Green Infrastructure. Mai multe detalii gasiti la pg 87.
http://www.ieep.eu/assets/1235/guide_multi_benefit_nature.pdf


Schimbări legislative importante pentru beneficiarii Axei Prioritare 1 POS Mediu. Cititi Newsletterul POS Mediu 1 august 2013.doc

 
 


Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională


Investim în mediu. Credem in viitor.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro